Aktualności

25 lutego 2014 - 18:58

logo kkZarząd Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „Kotwica” Kórnik zwołuje w dniu 20 marca 2014 r. o godzinie 18.00  Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum „OAZA” w Kórniku.

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór protokolanta obrad
5. Wybór komisji
– uchwał i wniosków w liczbie 2 osób
6. Sprawozdanie z działalności KSS Kotwica Kórnik za rok 2013
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał
11. Zakończenie obrad


NAJBLIŻSZY MECZ. ZAPRASZAMY!
NAJBLIŻSZE MECZE NASZYCH DRUŻYN
Seniorzy: IV Liga - Tabela
IV Liga: Następna kolejka
Seniorki: II Liga - Tabela
Zapraszamy na mecz!
Sponsor Generalny
UM Kórnik
Sponsor Główny
TFP
Partner Techniczny
Sponsorzy
Moto Punkt
Patroni Medialni