Grają seniorzy !

Leszno 17.11.2018 godz.13.00; ul.Strzelecka

Ostrovia vs Kotwica

Grają seniorki !

Zebranie Sprawozdawcze KSS Kotwicy.

logo kkZarząd Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „Kotwica” Kórnik zwołuje w dniu 20 marca 2014 r. o godzinie 18.00  Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum „OAZA” w Kórniku.

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór protokolanta obrad
5. Wybór komisji
– uchwał i wniosków w liczbie 2 osób
6. Sprawozdanie z działalności KSS Kotwica Kórnik za rok 2013
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał
11. Zakończenie obrad

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.