Grają Seniorki!

Kotwica Kórnik (K) vs Lechia Gdańsk

Grają Seniorzy!

Lubuszanin vs Kotwica

Zebranie Sprawozdawcze KSS Kotwicy.

logo kkZarząd Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „Kotwica” Kórnik zwołuje w dniu 20 marca 2014 r. o godzinie 18.00  Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum „OAZA” w Kórniku.

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór protokolanta obrad
5. Wybór komisji
– uchwał i wniosków w liczbie 2 osób
6. Sprawozdanie z działalności KSS Kotwica Kórnik za rok 2013
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał
11. Zakończenie obrad

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.